Diensten

Heeft u (bouw)grond of vastgoed in eigendom en wilt u hier nieuw vastgoed ontwikkelen, maar u beschikt niet over de vereiste knowhow of tijd en de risico's die dit met zich mee kan brengen, dan kunnen wij u adviseren in dit traject. Wij dragen actief zorg voor een evenwichtig ontwerpproces met gemeenten, architect en adviseurs en stimuleren de besluitvorming bij knelpunten. Wij bewaken de planning, het budget, het programma, de informatie en zijn daar dikwijls rechtstreeks voor onze opdrachtgever voor verantwoordelijk. Enkele van onze diensten zijn;

© Copyright 2024
Created by