Bestekfase

Bestekfase

Als het ontwerp van het stedenbouwkundig plan en het ontwerp van de woningen definitief is, kan het plan verder technisch worden uitgewerkt. In de bestekfase wordt aandacht gegeven aan de bouwmethodiek, de constructie, de detailleringen en de specifieke maatregelen die op het plan van toepassing kunnen zijn (zoals geluidsbeperkende maatregelen) Alle bijkomende uitvoeringsgerichte onderdelen worden vertaald in bestektekeningen welke dienen voor het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Terug naar overzicht
© Copyright 2024
Created by