Bouwregelgeving

Bouwregelgeving

Bij de ontwikkeling en realisatie van een vastgoedproject kunnen diverse Nederlandse Wet- en regelgevingen en richtlijnen voor de bouw van toepassing zijn, zoals het bouwbesluit. Ook kunnen diverse andere regelgevingen aan de orde komen, zoals de Flora- en faunawet, luchtkwaliteit, bodem en ondergrond, asbest en waterkwaliteit. Om niet voor verrassingen komen te staan tijdens de ontwikkeling of uitvoering is het van belang voorafgaand snel inzicht te krijgen in deze regelgevingen.

Terug naar overzicht
© Copyright 2024
Created by