Contractvorming

Contractvorming

Tijdens de ontwikkeling van een vastgoedproject worden er voortdurend overeenkomsten gesloten op allerlei gebieden met veel partijen waaruit verbintenissen voortvloeien. Onbekendheid met deze contracten leidt tot fouten en daarmee soms tot grote financiële schade. Zeker in deze fase is het van belang dat u zich laat begeleiden. Juridische problemen en risico’s worden door ons op tijd herkend, waardoor wij u tijdig kunnen attenderen op mogelijke valkuilen.

Terug naar overzicht
© Copyright 2023
Created by