Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Als een vastgoedproject gebouwd gaat worden is een vergunning vereist. Deze  omgevingsvergunning is bedoeld voor activiteiten op het gebeid van bouwen, ruimte, natuur en milieu. De vergunning zal bij de gemeente moeten worden aangevraagd. Op die aanvraag volgt een besluit. In deze vergunning worden diverse activiteiten beschreven, zoals het slopen van een bestaand gebouw, het realiseren van de nieuwbouw, het kappen van bomen en toepassen van brandveilige maatregelen. In samenspraak met het bevoegd gezag wordt deze fase door ons begeleidt zodat alle voorkomende benodigde vergunningen tijdig en correct worden aangevraagd.

Terug naar overzicht
© Copyright 2024
Created by