Ontwerpfase

Ontwerpfase

Op basis van de ruimtelijke en functionele structuur wordt een stedenbouwkundig plan opgesteld, waarin bouwblokken en een verkavelingsstructuur zijn aangegeven. In het stedenbouwkundig plan worden tevens de verkeersstructuur, groenstructuur en waterstructuur vertaald. Zodra het stedenbouwkundig plan gedefinieerd is en er een programma van eisen (typologie, prijsklasse, grootte e.d.) is opgemaakt, kan een architect via de gebruikelijke planvorming een Voorlopig Ontwerp (VO) opmaken. Vervolgens zal in overleg met de opdrachtgever deze VO-fase worden besproken om vervolgens tot een Definitief Ontwerp (DO) te komen. In deze procesfase is het van belang dat de financiële haalbaarheid niet uit het oog wordt verloren.

Terug naar overzicht
© Copyright 2023
Created by