Oplevering

Oplevering

Nadat de bouw is afgerond wordt deze opgeleverd. Samen met de bouwaannemer lopen wij het bouwproject door om te kijken of alles correct volgens vergunning en kwalitatief naar uw wensen is uitgevoerd. De bouwaannemer kan er ook voor kiezen om een vooroplevering te houden. De eerste mogelijke gebreken kunnen dan al worden verholpen alvorens de daadwerkelijk oplevering plaats vindt. Alle mogelijke gebreken worden genoteerd in een opleverrapport. Vervolgens heeft de bouwaannemer drie maanden te tijd om alles te herstellen.   

Terug naar overzicht
© Copyright 2024
Created by