Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

Om projecten te kunnen realiseren moeten gemeentes en provincies plannen vertalen in ruimtelijk beleid. Op grond van de WRO (Wet op de ruimtelijke ordening) kunnen gemeenten structuurplannen en bestemmingsplannen vaststellen. In deze plannen kennen de gemeenteraden bestemmingen toe aan gronden en staan voorschriften over de bebouwing en het gebruik van de grond. Deze voorschriften zijn juridisch bindend. De vaststelling geschiedt door de overheid, maar het opstellen dient dikwijls door de initiatiefnemer te gebeuren. Wij kunnen u adviseren en begeleiden in deze fase van de vastgoedontwikkeling. 

Terug naar overzicht
© Copyright 2024
Created by