Actueel

Persbericht woningbouw Aalsvoorten

BOUWEN NAAR BEHOEFTE IN HAPS

JAVO Vastgoed uit Gennep en gemeente Cuijk ondertekenen overeenkomst project Aalsvoorten: 13 nieuwe koopwoningen in Haps:

Cuijk – Gemeente Cuijk en JAVO Vastgoed hebben op dinsdag 11 oktober gezamenlijk hun handtekening gezet onder de exploitatieovereenkomst van het project Aalsvoorten. Dit project behelst de bouw van maximaal dertien koopwoningen, waaronder diverse starterswoningen. De verkoop start begin 2017 en is in handen van Makelaardij Twan Poels.

In de overeenkomst is afgesproken dat de gemeente Cuijk en JAVO Vastgoed gezamenlijk het bestemmingsplan verder gaan uitwerken met als doel maximaal dertien woningen te realiseren in het gebied welke aansluit op de Rozenhof en gelegen is tussen De Aalsvoorten en de Sint Hubertseweg.

Rob Poel, wethouder Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor de gemeente Cuijk : “Wat hier ligt, is de basis die we met elkaar gevonden hebben, met goede afspraken. Wij gaan er in ieder geval vanuit, van twee kanten, dat het een succes wordt.”

Luuk Arts, directeur JAVO Vastgoed: “We zijn blij en tevreden dat de handtekeningen zijn gezet en dat we nu het proces verder in kunnen gaan.”

“Het wordt allemaal grondgebonden woningbouw. Dat begint bij een tussenwoning in het startersegment, tot aan eventueel een levensloopbestendige of vrijstaande woning. Voor iedere doelgroep kan er gebouwd worden.”

Erwin Kersten, makelaar en mede-eigenaar van Makelaardij Twan Poels te Cuijk: “Het is een heel mooi project met verschillende type woningen en prijzen, waardoor het voor een grote markt aantrekkelijk is.”

Bijzonder aan het plan is dat een deel van de woningen gebouwd gaat worden naar behoefte. Er komen in ieder geval zeven rijwoningen, bestaande uit één rij van drie en één rij van vier. De rijwoningen verschillen van elkaar, ondermeer in kavelgrootte en in prijs. Naast de tussenwoningen en hoekwoningen zullen er ook andere type woningen gerealiseerd worden, een twee-onder-eenkap woning, levensloopbestendig of zelfs vrijstaand. Welk woningtype er komt, wordt niet door de ontwikkelaar bepaald, maar door de belangstellenden zelf.

Omdat het plan nu nog niet definitief is, wordt er eerst een algemene informatieavond gehouden waar het plan zal worden toegelicht. Deze avond wordt georganiseerd door JAVO Vastgoed en Makelaardij Twan Poels in samenspraak met de financieel adviseur van het project, Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen, en de gemeente Cuijk. Deze avond zal waarschijnlijk voor het eind van het jaar plaatsvinden.

Luuk Arts: “Wij gaan in eerste aanleg de informatieavond organiseren om ons plan toe te lichten en om feedback te krijgen van geïnteresseerden. Dat heeft ermee te maken dat wij willen bouwen naar de behoefte in Haps.”

Erwin Kersten: “We gaan na de informatieavond inventariseren wat de wensen en behoeften zijn om vervolgens samen met de ontwikkelaar te kijken of we die wensen kunnen invullen.”

Rob Poel: “We hebben als gemeente een Kerkdorpennotitie vastgesteld, waarbij we goed in de gaten houden wat de lokale behoeftes zijn. Dit plan voorziet erin dat wij niet bouwen voor leegstand, we gaan juist heel duidelijk met de markt communiceren en kijken waar er behoefte aan is.”

 Meer informatie over de informatieavond, en over het project Aalsvoorten zelf, zal binnenkort te vinden zijn op de website www.aalsvoorten.nl. Deze zal over enkele weken online zijn. Geïnteresseerden kunnen zich via de website, of alvast rechtstreeks bij de makelaar, melden en de interesse kenbaar maken.

< Ga terug