Directie

Sinds de oprichting van JAVO Projectmanagement wordt de directie gevormd door haar twee directieleden;

Dhr. L.J.P. (Luuk) Arts

Dhr. F.J.M. (Fran) Janssen

De leden van de directie oefenen hun functie op een zorgvuldige, deskundige en integere manier uit met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, codes en reglementen.